Publicaties

Drie genealogische boekwerken zijn verschenen:

  1. Jan F. Reith (stamboom 6), Das Geslecht Reith in Groβenlüder, 1986, 223 bladzijden, hard cover, ingebonden.
  2. Jan F. Reith (stamboom 6), Das Wandern der Familien Reith inn Deutschland, besonders im Fuldaer Raum. Mit einer Abhandling über die Kammacherei, 1992, 103 bladzijden. Postuum door zijn vrouw Joke Reith-Kortmulder uitgegeven.
  3. Bernard A. Reith en Maarten J. Reith (stamboom 6), Kroniek van het geslacht Reith, derde editie, 2001, 262 bladzijden, Linnen hard cover met goudopdruk, ingebonden.
    Dit is een herziene versie van de tweede druk die geheel door Jan F. Reith (stamboom 6) is uitgegeven in 1983. Deze Kroniek richt zich op de Nederlandse Reithen.

Deze drie boeken zijn nog beperkt op voorraad.
Zie afbeelding met de drie voorkaften.

Drie genealogische publicaties over de Reithen

Drie genealogische publicaties over de Reithen