W
elkom op de website van de familie Reith

Deze familiewebsite is bedoeld voor belangstellenden en richt zich op alle familieleden met de achternaam Reith, hun aangetrouwde of samenwonende partners, en hun kinderen.
De site geeft informatie over de herkomst van de Reith-en, geeft hun onderlinge verbanden weer en biedt familieleden Reith hulp bij het in kaart brengen van hun genealogische gegevens door aanknopingspunten te zoeken in de familiestambomen Reith.

familiewapen-GIF-web

Het in de loop der jaren opgebouwd familiearchief biedt een belangrijke bron van informatie over de historie van de Reithen die gedeeld kan worden met de familieleden Reith.

Een deel van het familiearchief is ontsloten door middel van het uitgeven van een drietal boeken met stamboomgegevens van de familie Reith. Deze publicaties zijn tot stand gebracht door Jan F. Reith (stamboom 6).
Alle genealogische informatie op deze site is hoofdzakelijk ontleend aan de  KRONIEK van het geslacht Reith, derde editie, 2001. Deze Kroniek is uitgegeven door Familie Vereniging Reith Stammen.

Deze website fungeert onder meer als een generator van genealogisch informatie voor een hernieuwde editie van de Kroniek van het geslacht Reith (derde editie, 2001). Dit is een van de projecten die een lange adem vragen.

Een makkelijke en snelle communicatie tussen de familieleden vindt plaats via de LinkedIn-groep “Platform Reith”. Dit platform is de digitale ontmoetingsplaats voor alle familieleden met de achternaam Reith en alle aangetrouwde of samenwonende partners. U kunt er contact zoeken met familieleden, familieleden terugvinden en uw relaties met andere familieleden onderhouden en uitbreiden. Aanmelden voor Platform Reith kan via de knop hieronder.

linkedin

Voor eventuele genealogische vragen en aanvullingen: info@familiereith.nl.