Familiestambomen

De voorouders van de Reithen in Nederland zijn vrijwel allen afkomstig uit de streek Hessen in Duitsland.  Zie Herkomst.

Voor de overzichtelijkheid is voor stamboom 1 een splitsing aangebracht in 4 kleine Haagse takken, 1 Rotterdamse tak en 1 Meppelse tak. Al de Reithen in deze takken zijn afstammeling van de Duitse voorouder Valentijn Reith (ca. 1725).

Alle afstammelingen van de Duitse voorouder Adam Ambrosius (1809) zijn ondergebracht in de stambommen 5,6,7 en 8.

Voor de weergave van de stambomen is in 2001 een eigen systeem ontwikkeld waarbij de tijdslijn van links naar rechts loopt volgens oplopende generatie. De stamboomhouder (generatie 1) wordt telkens vermeld in de stamboomtitel. De daaropvolgende stamhouders zijn steeds grijs gemarkeerd. Bij vervolg van de stamboom op de volgende weergave worden alleen de laatste stamhouders van de vorige weergave vermeld in de eerste kolom. De stamhouders worden genoemd met hun doopnaam of roepnaam. Bij de laatste twee generaties staan de Reithen meestal vermeld met alleen hun roepnaam. Nakomelingen van de laatste generaties worden alleen nog maar aangeduid met M (man) of V (vrouw). Verdere gegevens ontbreken.

Stamboom 9 (Riet) geeft afstammelingen weer van Johann Martin Reith (1773) die na aankomst in Nederland is geregistreerd als Riet in plaats van Reith.