Stamboom 1 Valentijn Reith

Stamboom 1 geeft de afstammelingen weer van Valentijn Reith (Den Haag) in de 18e en 19e eeuw. Latere generaties zijn om redenen van overzichtelijkheid in afzonderlijke “takken” ondergebracht, namelijk 4 Haagse takken, een Rotterdamse tak en een Meppelse tak.

De eerste twee afbeeldingen geven stamboom 1 weer tot de splitsing in de Haagse, Rotterdamse en Meppelse tak in afbeelding 2.  De daaropvolgende drie vervolgafbeeldingen geven de Haagse, Rotterdamse en Meppelse takken weer.

Stamboom 1

Stamboom 1

Stamboom 1 Vervolg

Stamboom 1 Vervolg

Stamboom 1 Haagse takken

Stamboom 1 Haagse takken

Stamboom 1 Rotterdamse tak

Stamboom 1 Rotterdamse tak

Stamboom 1 Meppelse tak

Stamboom 1 Meppelse tak