Herkomst

De Nederlandse Reithen stammen af van Duitse voorouders die voornamelijk vanuit Hessen naar Nederland zijn getrokken. In de tabel uit Hessen of Nassau naar Nederland geëmigreerde Reithen kunnen de volgende familierelaties worden gelegd:
De emigranten 7,8, en 9 waren broers en zuster, terwijl nr. 5 hun nicht was. Emigranten 10, 11 en 12 waren broers en zuster. Emigrant 13 is waarschijnlijk tantezegger van nr.5. De nrs. 14-17 waren 4 broers.
Acht Nederlandse stambomen (stamboom 1-8) zijn verbonden aan deze emigranten.
Stamboom 1 bestaat uit vier kleine Haagse takken, een Rotterdamse tak en een Meppelse tak. Stamboom  5, stamboom 6, stamboom 7, en stamboom 8 hebben een gemeenschappelijke emigrant nr. 17, Adam Ambrosius, als voorouder.
Emigrant nr. 3, Johann Martin, is in Nederland geregistreerd als Riet resulterend in stamboom Riet.

Bekijk de tabel over de geëmigreerde Reithen uit Hessen:

Uit Hessen of Nassau naar Nederland geëmigreerde Reithen_ISO_resolutie200