Projecten

Deze rubriek is bedoeld om elkaar op de hoogte te houden van aan de Familie Reith gerelateerde projecten. Elk familielid Reith kan een project waar hij/zij mee bezig is aanmelden (zie contact) zodat andere familieleden hiervan op de hoogte zijn. Ook andere bezoekers van deze website, die aan de familie Reith gerelateerde projecten / activiteiten ontplooien, kunnen dit via Contact melden zodat anderen hier kennis van kunnen nemen.

Projecten van B.A. Reith (stamboom 6)

  1. In de lucht brengen van een website Familie Reith, een LinkedIn-groep Platform Reith, en Facebook Platform Reith.
  2. Voorbereiden en uitbrengen van een vierde druk van de Kroniek van het geslacht Reith op basis van gegevensverzameling met onder meer gebruikmaking van genoemde social media.
  3. Legaat van B.A.J. Reith en J.M.P. Lautenslager aan Stedelijk Museum Alkmaar.
  4. Glas-in-loodkerkramen geschonken door de Familie Reith-Vastert in 1964-1965 aan de RK kerk in Ubbergen (Nijmegen). Zie afbeelding.
  5. Uitgave Psyche en Fidessa van Louis Couperus, geïllustreerd door B.A.J. Reith.
  6. Het digitaliseren van twee dagboeken van Jan F. Reith (stamboom 6).
  7. Beschrijving op Wikipedia van Johannes Franciscus Reith (stamboom 6).
Paneeltje uit glas en lood kerkraam

Paneeltje uit glas-in-loodkerkraam