Vereniging Reith Stammen

Op 11 mei 1985 heeft tijdens de internationale Reithen-rëunie te Groenlo de oprichtingsvergadering van de Familie Vereniging Reith Stammen plaatsgevonden.
De Familie Vereniging stelt zich genealogisch onderzoek en publicatie, archivering en versterking van de banden tussen de Reithen (ook in het buitenland) ten doel.
De familievereniging heeft tal van activiteiten ontplooid in overeenstemming met de verenigingsdoelstellingen:

  • Genealogisch onderzoek
  • Publicatie van drie boeken: ‘Das Geschlecht Reith in Groenlüder’ (1986), ‘Das Wandern der Familien Reith in Deutschland, besonders in Fuldauer Raum’ (1992), en de Kroniek van het geslacht Reith (2001). Het Genealogisch Fonds heeft deze uitgaven grotendeels gefinancierd.
  • Archivering
  • Inventariseren en verzamelen van familiedocumenten en familiestukken.
  • Familieactiviteiten

Naast enkele “lokale” familiebijeenkomsten heeft het verenigingsbestuur een viertal reünies georganiseerd.
Na het overlijden van Jan Reith in 1990 is zijn archief overgegaan naar zijn zoon Bernard A. Reith die fungeert als familiearchivaris van de familievereniging.
Vanaf 2002 is de familievereniging Reith Stammen  “slapende“ maar niet officieel opgeheven in afwachting van jongere generaties Reith die de draad weer oppakken.